Promocja

Sprawdź nasze promocje

Skorzystaj z atrakcyjnych rozwiązań. Zobacz co przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie.

Zobacz szczegóły

Ambasador z energią

Poleć naszą ofertę i zdobywaj nagrody! Energetyzujące gadżety czekają na Ciebie!

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

W celu dostosowania cen energii elektrycznej w 2019 roku do cen na poziomie z 30 czerwca 2018 roku, w ciągu najbliższych dni, najprawdopodobniej otrzymają Państwo od sprzedawców energii, którzy obsługiwali Państwa w 2019 r., wezwanie do przedstawienia niezbędnych dokumentów (najczęściej chodzi o faktury od sprzedawcy, obejmujące dzień 30 czerwca 2018 r.). 

Wezwanie to będzie stanowiło wypełnienie obowiązku z § 21 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz  sposobu  wyznaczania  cen  odniesienia  (Dz.  U.  poz.  1369,  „Rozporządzenie”),  aktu wykonawczego do tzw. ustawy o obniżce cen energii (Ustawa z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2018 r. poz. 2538; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210, „Ustawa”).

Termin dostarczenia dokumentów (w wersji papierowej na adres wskazany w wezwaniu) wynosi 14 dni od dnia otrzymania wezwania od danej spółki obrotu (sprzedawcy).    
Drogą elektroniczną mogą być przesłane tylko faktury elektroniczne oraz ich duplikaty (nie skany). 

WAŻNE: Jeżeli przesyłana jest kopia faktury MUSI być potwierdzona przez Państwa, że jest zgodna z oryginalnym dokumentem, np. poprzez napisanie na kopii – „potwierdzam zgodność z oryginałem” lub analogicznego sformułowania oraz zawierać podpis Państwa lub osoby pisemnie upoważnionej do potwierdzenia zgodności. Kopia może być również potwierdzona notarialnie albo przez adwokata lub radcę prawnego, który Państwa reprezentuje. Należy wtedy do sprzedawcy przesłać dokument, z którego wynika umocowanie osoby potwierdzającej w Państwa imieniu zgodność kopii z oryginałem.

Dodatkowo sprzedawcy oczekują przekazania informacji (często w formie oddzielnego oświadczenia), czy na dzień 30.06.2018 r.:

 • obowiązywały Państwa ceny ustalone w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
  • Wtedy niezbędne jest podanie nazwy tego sprzedawcy taryfowego.
 • energia elektryczna kupiona została w trybie przewidzianym w ustawie – Prawo zamówień publicznych.
  • Wtedy niezbędne jest dostarczenie dokumentów lub ich odpisów zawierających ceny i stawki opłat obowiązujących dnia 30.06.2018 r. oraz zestawienia punktów poboru energii elektrycznej oraz odpowiednio cen i stawek opłat obowiązujących w tym dniu.
 • korzystali Państwo z usług sprzedawcy rezerwowego
  • Wtedy niezbędne jest potwierdzenie korzystania z tych usług na dzień 30.06.2018 r.
   WAŻNE: Wskazanie punktu poboru, którego dotyczy potwierdzenie. Potwierdzenie musi być złożone w formie pisemnej, tj. musi zostać albo przesłane na wskazany adres, albo dostarczone do jednego z punktów obsługi klienta.
 • PPE jeszcze nie istniał, a odbiorca końcowy nie posiadał umowy sprzedaży z żadnym sprzedawcą.
 • Odbiorca końcowy korzystał z przedpłatowego urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego

W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Energomix Sp. z o.o.                                                     

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

Infolinia (z tel. stacjonarnych): 801 066 668

Infolinia (z tel. komórkowych): 22 379 78 73 

biuro@energomix.com                     

www.energomix.com      

Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.

location

Energomix Sp. z o.o.

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

phone

801 066 668

22 379 78 73

(pn - pt w godz. 9.00 - 17.00)

msg

biuro@energomix.com

psde