Audyt efektywności energetycznej

Jesteśmy liderem na rynku profesjonalnego doradztwa energetycznego w Polsce. Proponujemy naszym Klientom przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej na potrzeby uzyskania „białych certyfikatów”. Zapraszamy na stronę cefen.pl do naszej wyspecjalizowanej jednostki odpowiedzialnej za obszar efektywności energetycznej.

Zespół Energomix to osoby posiadające ekspercką wiedzę zarówno w zakresie identyfikacji, projektowania przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej, w przeprowadzaniu audytów efektywności energetycznej, jak również w zakresie aspektów formalno – prawnych uczestniczenia w systemie „białych certyfikatów”. Świadczymy pomoc na każdym etapie uczestniczenia w systemie „białych certyfikatów”, umożliwiając podmiotom, które planują przeprowadzić inwestycje zwiększające wydajność energetyczną, uzyskanie wsparcia finansowego, które dodatkowo podniesie wartość ekonomiczną inwestycji.

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej opracowany przez naszą firmę zawiera analizę zużycia energii oraz określa stan techniczny obiektu,  urządzenia  technicznego lub instalacji. Obejmuje także wykaz przedsięwzięć , które służą poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Koszt audytu efektywności energetycznej oraz okres jego trwania jest ustalany wraz z Klientem na podstawie wyznaczenia charakterystyki zakładu oraz określenia zakresu audytu. Oferujemy również pakiet Firma Efektywna Energetycznie, w ramach którego przy zakupie za naszym pośrednictwem energii elektrycznej lub gazu,  audyt efektywności energetycznej wykonujemy za 1 zł netto.

W przypadku szczegółowych pytań lub zapytania ofertowego, zapraszamy do kontaktu.

Czym są „białe certyfikaty”?
System świadectw efektywności energetycznej, czyli „białych certyfikatów” został wprowadzony w Polsce w wyniku implementacji dyrektyw unijnych. Celem było osiągnięcie krajowych celów związanych z oszczędnym gospodarowaniem energią oraz zwiększenie wydajności energetycznej krajowej gospodarki.

„Białe certyfikaty” to świadectwa wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument ten potwierdza realizację inwestycji zwiększających efektywność energetyczną oraz uzyskanie określonej ilości oszczędzonej energii.

Kto może uzyskać „białe certyfikaty”?
„Białe certyfikaty” mogą uzyskać podmioty lub osoby, które realizują bądź zamierzają przeprowadzić inwestycje energooszczędne. Działania te nie mogą być jednak finansowane ze  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa, w tym z NFOŚiGW.

Poprawie efektywności energetycznej służą między innymi następujące rodzaje przedsięwzięć ukierunkowanych na uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, gazu lub ciepła:

 • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • modernizacja oświetlenia,
 • modernizacja procesu technologicznego lub produkcyjnego,
 • ograniczenie strat energii w transformatorach,
 • modernizacja lub wymiana napędów,
 • modernizacja sieci ciepłowniczej,
 • ograniczenie przepływów mocy biernej,
 • modernizacja urządzeń potrzeb własnych, odzysk energii w procesach przemysłowych lub ograniczenie strat sieciowych w ciągach liniowych.
 • ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropodachu,
 • ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem lub nad piwnicą,
 • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła,
 • wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (pralki, suszarki, zmywarki do naczyń, chłodziarki lub piekarnika),
 • wymiana urządzeń IT (sprzętu komputerowego i peryferyjnego),
 • wymiana napędów do urządzeń, w szczególności silników elektrycznych.

Jak uzyskać wsparcie z systemu białych certyfikatów?
Proces uzyskiwania „białego certyfikatu” należy rozpocząć od przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej przedsięwzięcia. Podczas audytu szacuje się ilości oszczędności energii uzyskanych w wyniku jego realizacji. Ponadto konieczne jest prawidłowe wypełnienie dokumentacji dla każdego przedsięwzięcia. Świadectwa efektywności energetycznej nabierają wartości majątkowej po zakończeniu przedsięwzięcia i są zbywalne na Towarowej Giełdzie Energii lub w systemie pozagiełdowym.

Centrum Efektywności Energetycznej – Energomix Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa

E: biuro@cefen.pl | biuro@energomix.com
T: +48 722 032 300
T: +48 722 042 400 
T: +48 722 082 500

Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.

location

Energomix Sp. z o.o.

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

phone

801 066 668

22 379 78 73

(pn - pt w godz. 9.00 - 17.00)

msg

biuro@energomix.com

psde