Promocja

Sprawdź nasze promocje

Skorzystaj z atrakcyjnych rozwiązań. Zobacz co przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie.

Zobacz szczegóły

Ambasador z energią

Poleć naszą ofertę i zdobywaj nagrody! Energetyzujące gadżety czekają na Ciebie!

Zobacz szczegóły

Modernizacja układów pomiarowych

LicznikEnergomix świadczy usługi modernizacji układów pomiarowych do zasady TPA według wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Operatora Systemu Dystrybucji. Budujemy również nowe przyłącza (niskie i średnie napięcie) w systemie „pod klucz” na koszt Klienta lub z finansowaniem zewnętrznym (np. finansowanie jest uwzględnione w cenie energii czynnej). Odpowiadamy za wykonanie projektu, przygotowanie dokumentacji, uzgodnienia z OSD, budowę lub modernizację układu pomiarowego oraz obsługę gwarancyjną.

Zmiana sprzedawcy energii dla odbiorców przyłączonych do sieci średniego i wysokiego napięcia (grupy tayfowe A i B) elektrycznej możliwa jest tylko, jeśli układ pomiarowo-rozliczeniowy dostosowany jest do zasady TPA (Third Party Access) – zasady dostępu stron trzecich do sieci energetycznej, dzięki której odbiorcy końcowi mogą swobodnie i indywidulanie wybierac dostawcę energii elektrycznej, korzystając z sieci przesyłowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Modernizacja układu polega najczęsciej na wymianie: licznika lub zespół liczników energii elektrycznej, przekładników prądowych i napięciowych oraz urządzeń sterujących, służących do pomiaru zużycia energii elektrycznej i kontroli pobieranej mocy w danym punkcie układu elektroenergetycznego. Dodatkowymi elementami współpracującym z układami pomiarowymi, niezbędnymi przy korzystaniu z zasady TPA, są systemy transmisji danych, przesyłające dane pomiarowe z liczników do poszczególnych OSD.

Obsługujemy cały proces dostosowania układów pomiarowych łącznie z wykonaniem i uzgodnieniem projektu oraz bieżącą współpracą z OSD przy fizycznej realizacji prac oraz odbiorze.

Odbiorcy końcowi – Taryfy C (przyłącze na niskim napięciu)

W przypadku taryf C włąścicielem układu pomiarowego jest operator Systemu Dystrybucyjnego i to on ponosi koszt modernizacji, jeśli istnieje taka potrzeba.

Odbiorcy końcowi – Taryfy A i B (przyłącze na wysokim lub średnim napięciu)

W przypadku taryf A i B układ pomiarowy jest własnością Odbiorcy i on ponosi koszty ewentualnego dostosowania układu. Przed planowaną modernizacją należy wystąpić do Operatora Sieci o wydanie aktualnych warunków technicznych dla układu pomiarowego. W oparciu o te warunki należy opracować i uzgodnić z Operatorem projekt techniczny a następnie przeprowadzić modernizację zakończoną odbiorem technicznym przedstawiciela Operatora wraz z potwierdzeniem, że układ jest przystosowany do TPA.

Do wstępnej wyceny modrnizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego potrzebne są:

  • schemat techniczny układu,
  • zdjęcia tablicy licznikowej oraz licznika,
  • opcjonalnie: zdjęcie przekładników prądowych i napięciowych,
  • opcjonalnie: zdjęcie z tabliczek znamionowych liczników,
  • charkterystyka energetyczna: OSD, moc umowna, grupa taryfowa.

Średni koszt inwestycji dla układów średniego napięcia wynosi od 10 000 do 35 000 zł netto.Natomiast jest to koszt jednorazowy i konieczny do poniesienia w perspektywie ogólnokrajowej wymiany liczników na elektroniczne (wymagania OSD oraz przepisy Prawa Energetycznego), dzięki czemu odbiorca ma swobodę negocjacji warunków ze sprzedawcami energii. Lokalny dostawca wiedząc, że odbiorca nie posiada zmodernizowanego układu będzie oferował stawki gorsze niż rynkowe. Istnieje możliwość wliczenia kosztów modernizacji do cen energii lub opłaty handlowej oraz ewentualnie rożłożenie płatności na raty. Dzięki instalacji nowego układu można również zastosowac urządzenia do monitoringu paramertów zużycia energii.

Energomix zapewnia kompleksowe wsparcie w modernizacji układów pomiarowych do TPA. W przypadku zainteresowana naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.

location

Energomix Sp. z o.o.

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

phone

801 066 668

22 379 78 73

(pn - pt w godz. 9.00 - 17.00)

msg

biuro@energomix.com

psde