Optymalizacja kosztów przesyłowych

W Energomix przykładamy szczególną uwagę do analizy możliwości optymalizacji kosztów dystrybucyjnych, gdzie można uzyskać znaczące oszczędności bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Konstrukcja rynku energii nie pozwala na zmianę firmy świadczącej usługi dystrybucji (monopol lokalny), natomiast odbiorca, w ramach zapisów taryfy OSD, ma swobodę kształtowania parametrów wpływających na koszty dystrybucyjne. Koszty przesyłowe stanowią średnio 30-40% wysokości faktury za energię elektryczną. Istotne jest, aby dobrać parametry umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji w optymalny dla odbiorcy sposób. Z naszych doświadczeń wynika, że średnie oszczędności po audycie Energomix oraz przeprowadzonym czynnościom optymalizacyjnym sięgają średnio 20% kosztów dystrybucyjnych, a w wybranych przypadkach udaje nam się obniżyć koszty dystrybucji naweto do 80%. Nasze działania polegają na cyklicznej optymalizacji i kontroli profilu energetycznego w ramach taryfy OSD według poniższego schematu:

Pracę dla Klienta rozpoczynamy od wnikliwej analizy jego faktur i umów oraz wywiadem dotyczącym charakterystyki odbioru energii. Możemy także przeprowadzić wizję lokalną i pomiary, w szczególności przy kompensacji mocy biernej lub weryfikacji profilu godzinowego zużycia energii. Po analizie wstepnej przedstawiamy raport, ofertę i podpisujemy z Klientem umowę optymalizacji. Nasze wynagrodzenie jest uznależnione od wysokości oszczędności uzyskanych przez odbiorcę (success fee).

Dobór grupy taryfowej (dla segmentu przesyłowego)

Dobór odpowiedniej grupy taryfowej do profilu godzinowego poboru może zmniejszyć Państwa koszty zmienne przesyłowe nawet do 40%. Czynnikami determinującymi opłacalność zmiany grupy taryfowej są stawki określone w taryfie OSD dla każdej grupy taryfowej oraz profil godzinowy poboru. Zmiana trwa do 2 miesięcy i może wiązać się z wymianą licznika. Zmiana grupy taryfowej jest bezpłatna i możliwa raz w roku. Zmiany można dokonywać bezpłatnie wyłącznie w zakresie grup taryfowych o podobnej charakterystyce przyłącza (moc umowna, zabezpieczenia przedlicznikowe – np. z C11 na C12a). Natomiast, zmiana grupy taryfowej z C21 na C11 wymagałaby odyfikacji układu pomiarowego (z bezpośredniego na półpośredni), co wiąże się najczęściej z kosztami po stronie odbiorcy. Przy zmianie grupy taryfowej należy uwzględnić koszty stałe, gdyż zazwyczaj zmieniąją się również stawki sieciowe stałe (za kW).

Dopasowanie mocy umownej

Element określany w warunkach przyłączeniowych oraz w pierwszej umowie z dostawcą, za który płacą Państwo stałą opłatę w wysokości iloczynu mocy umownej i stawki za kW. W sytuacji,  gdy systematycznie jest przekraczany poziom mocy zamówionej, w celu uniknięcia kar za przekroczenia, warto wystąpić o jej zwiększenie (bezpłatnie do wysokości mocy przyłączeniowej oraz w ramach możliwości technicznych układu pomiarowego). Z kolei, gdy podana jest zawyżona moc umowna w stopniu min. 20%, warto pomyśleć o obniżeniu jej poziomu. Zmniejszenie mocy umownej dokonuje się na koniec roku dla kolejnego roku (bezpłatnie). Z kolei zmnieszenie w trakcie roku powoduje wzrost stawki sieciowej stałej o 10%. Odbiorca ma prawo zamówić różne poziomy mocy w poszczególnych miesiącach (sezonowość produkcji). Warto również zweryfikować możliwość zmiany typu przyłącza w celu optymalizacji stawek zmiennych i stałych w dystrybucji.

Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej opisana jest szczegółowo tutaj.

Energomix zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie optymalizacji kosztów przesyłowych oraz oferuje pomoc w kwestiach formalnych i kontaktach z OSD. W przypadku zainteresowana naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy.

location

Energomix Sp. z o.o.

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

phone

801 066 668

22 379 78 73

(pn - pt w godz. 9.00 - 17.00)

msg

biuro@energomix.com

psde