fbpx

  Napisz do nas!

  Podaj swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.

  24 marca 2022

  Czym są gwarancje pochodzenia?

  Gwarancje pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (OZE) są dokumentem stanowiącym potwierdzenie dla odbiorcy energii elektrycznej, że określona w nim ilość energii została wytworzona w odnawialnym źródle np. wytwarzana z wiatru, wody, słońca, źródeł geotermalnych lub biogazu.

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancję pochodzenia na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.). Szczegółowe przepisy regulujące instytucję gwarancji pochodzenia zawarte zostały w Rozdziale 5 niniejszej ustawy.

  Gwarancje pochodzenia są instrumentem, który działa niezależnie od 20% obowiązku udziału energii z OZE (tzw. zielonej energii) sprzedawanej energii elektrycznej do odbiorcy końcowego zgodnie z ustawa o OZE.

  W Europie certyfikaty śledzenia energii nazywane są Gwarancją Pochodzenia (Guarantees of Origin). Państwowe Gwarancje Pochodzenia są zarządzane przez organy wyznaczone przez Państwo, takie jak organy regulacyjne lub operatorzy sieci energetycznych. EKOenergy używa Gwarancji Pochodzenia do śledzenia energii elektrycznej na terenie Unii Europejskiej.

  Legalne podstawy tego systemu zawarte są w artykule 15 dyrektywy 2009/28/EC z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W roku 2021 dyrektywa ta zostanie zastąpiona artykułem 19 Dyrektywy (EU) 2018/2001 z dnia 11 Grudnia 2018r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

  Dlaczego firmy decydują się na zakup gwarancji pochodzenia?

  Jest to jeden ze sposobów prowadzenia swojego biznesu zgodnie z polityką ESG. Działalność ta jest pojęciem szerszym od CSR i kieruje się wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, kryteriów społecznych, jak i ładu korporacyjnego. Z biznesowego punktu widzenia taka działalność znacząco podnosi atrakcyjność firmy dla inwestorów. Coraz więcej firm zwraca uwagę na środowisko naturalnie i starają się zrekompensować swój niekorzystny wpływ na środowisko. Jednym z tego typu działań jest pozyskanie gwarancji pochodzenia. Dodatkowo jest to również bardzo dobrze odbierane przez klientów, wśród których wzrasta świadomość ekologiczna.

  Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem gwarancji pochodzenia lub masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami: tel. 222 629 777, biuro@energomix.com