fbpx

  Napisz do nas!

  Podaj swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.

  21 kwietnia 2022

  Dzierżawa instalacji fotowoltaicznej dla firm. Co to jest? Na czym polega i czy się opłaca?

  Co to jest Fotowoltaika na abonament – Solar-as-a-Service?

   

  Dzierżawa instalacji fotowoltaicznej dla firm to innowacyjny sposób na obniżenie kosztów ponoszonych na zakup prądu w przedsiębiorstwie za pomocą energii odnawialnej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych finansowanych i serwisowanych przez Energomix S.A. montowanych na terenie firmy klienta.

   

  Na czym polega dzierżawa instalacji fotowoltaicznej?

   

  Przed rozpoczęciem współpracy dokonywany jest dokładny audyt przedsiębiorstwa w celu ustalenia czy dany podmiot kwalifikuje się do programu “Fotowoltaiki na abonament”. Ustalane jest zapotrzebowanie na energię elektryczną danej firmy oraz możliwości techniczne do założenia instalacji na dachu budynku lub na gruncie należącym do przedsiębiorstwa i będącym bezpośrednio obok punktu odbioru energii. 

   

  Po pozytywnym rozpatrzeniu warunków przyłączeniowych oraz ustaleniu wielkości i mocy instalacji zostają ustalone szczegółowe warunki współpracy. Podpisana jest umowa na czas określony (zazwyczaj 10-15 lat) pomiędzy klientem a firmą Energomix S.A.. Na mocy umowy do końca jej trwania właścicielem instalacji zostaje Energomix S.A., a po jej zakończeniu firma dzierżawiąca.  

   

  Kolejnym krokiem jest montaż instalacji fotowoltaicznej, który odbywa się na nasz koszt w ustalonym wcześniej miejscu. Od tego czasu odpowiedzialność za sprawne działanie elektrowni fotowoltaicznej oraz ubezpieczenie całej inwestycji jest po naszej stronie.Klient ma za to gwarancję produkcji energii i nie musi martwić się o serwis oraz zabezpieczenie instalacji. Jedynym kosztem po stronie Klienta jest opłata za zużytą energię elektryczną, którą wyprodukowały panele. Rozliczenie za dzierżawę instalacji następuje za każdą zużytą kWh energii po wcześniej ustalonej stawce.

   

  Czy dzierżawa instalacji fotowoltaicznej się opłaca?

   

  Obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce oraz ceny energii elektrycznej na rynku w ostatnich latach spowodowała znaczny wzrost jej udziału w kosztach działalności gospodarczej. Odczuły to nie tylko podmioty z branż, gdzie prąd konsumowany był w ogromnych ilościach, tak jak w przedsiębiorstwach związanych z produkcją, ale także firmy z branży handlu i usług, a nawet gospodarstwa domowe. W związku z tym ostatnie lata to też znaczy wzrost udziału OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w miksie energetycznym praktycznie całego świata. Ich zaletą jest przede wszystkim niskoemisyjność, która stała się priorytetem w polityce, szczególnie istotną dla członków Unii Europejskiej. Drugim aspektem przemawiającym za produkcją tzw. zielonej energii jest cena jej wytworzenia. Do tej pory w makroskali konwencjonalne elektrownie, takie jak na przykład węglowa, były najtańszym sposobem pozyskania energii. Montaż paneli fotowoltaicznych pozwolił gospodarstwom domowym znacząco zredukować koszty energii pozwalając, by kilkunasto lub kilkudziesięciotysięczna inwestycja we własną elektrownię słoneczną zwróciła się w przeciągu kilku lat. Co się dzieje natomiast, gdy firma z różnych względów nie chce wykładać swojej gotówki lub leasingować instalację? Naprzeciw takim Klientom wychodzi nasza firma z usługą, dzięki której realne oszczędności można odczuć od pierwszego rachunku za prąd, ponosząc jedynie koszty za energię wyprodukowaną z dzierżawionej instalacji. Realne oszczędności wydatków za prąd, dzięki takiej współpracy, mogą sięgnąć nawet 40%.

   

  Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o warunkach współpracy zachęcamy do kontaktu: tel. 222 692 77 lub biuro@energomix.com