fbpx

  Napisz do nas!

  Podaj swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.

  ENERGOMIX S.A.

  Oferta

  01

  Zakupy energii elektrycznej i gazu ziemnego

  • Zespół Energomix S.A. już ponad 10 lat aktywnie uczestniczy w rynku zakupów energii elektrycznej i gazu ziemnego według zasady TPA (Third Party Access). Wspieraliśmy w tym zakresie ponad 4 000 podmiotów w całej Polsce. Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem w optymalizacji kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego dla odbiorców końcowych – głównie klientów biznesowych i podmiotów sektora publicznego. Jesteśmy doradcą energetycznym (konsultantem), a nie przedstawicielem wybranego sprzedawcy prądu czy gazu, dlatego działamy niezależnie od spółek obrotu. Naszym celem jest optymalne i korzystne dla Klienta zarządzanie gospodarką energetyczną jego obiektów według zasady „Total Energy Cost Management”.

   Współpracujemy na co dzień z ponad 20 dostawcami energii elektrycznej (koncesjonowane przez Urząd Regulacji Energetyki spółki obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym). Dzięki doskonałym relacjom z większością aktywnie działających graczy jesteśmy w stanie przedstawić każdemu klientowi najlepsze warunki zakupu oraz elastyczne podejście do warunków pozacenowych. Mając szeroką bazę klientów oraz wysoki wolumen kontraktowanej energii i gazu jesteśmy w stanie uzyskać warunki cenowe w oparciu o rynek hurtowy. Mamy w ofercie produkty skonstruowane przez spółki obrotu specjalnie dla naszych klientów. Dzięki naszemu modelowi działania, Klient uzyskuje doradztwo najwyższej klasy oraz elastyczną ofertę, dzięki czemu uzyskuje realne oszczędności w stosunku do aktualnej oferty cenowej. Nasze działania generują średnio 20% oszczędności w stosunku do wcześniejszych kosztów – warto porozmawiać.

  • 02

   Nasze usługi w obszarze kontraktacji energii elektrycznej i gazu ziemnego obejmują:

    • kompleksową organizację procesu zakupowego dla klientów biznesowych (przygotowanie RFP, negocjacje umowy, nadzór nad kontraktem, raportowanie bieżące i monitoring rynku):
     • audyt energetyczny faktur i umów (inwentaryzacja) zakończony przedstawieniem raportu,
     • przygotowanie strategii zakupowej i dobór produktów w określonym horyzoncie czasowym:
      • kontrakty z ceną FIX, ceną SPOT, zakupy transzowe lub rozwiązania hybrydowe,
      • kontrakty dla odbiorcy końcowego lub bez akcyzy i praw majątkowych,
      • umowy Corporate Power Purchase Agreement (zielona energia),
      • zakupy gwarancji pochodzenia, carbon offset, eco label,
      • kalkulacja śladu węglowego,
     • wybór podmiotów do współpracy (spółki obrotu, deweloperzy OZE),
     • negocjowanie i selekcja ofert sprzedawców z rynku energetycznego (produkt, cena, termin płatności, parametry umowy).
     • redukcja opłat handlowych w stosunku do lokalnego sprzedawcy,
     • analiza i dobór stawek (płaskie lub strefowe) w zależności od profilu poboru,
     • analiza i pomoc w negocjacji zapisów umowy z dostawcą energii,
     • kompleksowa koordynacja i przeprowadzenie całego procesu zmiany sprzedawcy,
     • pomoc w negocjacjach i reklamacjach do OSD i sprzedawcy energii,
     • pomoc w ocenie wyniku zmiany sprzedawcy (raport oszczędnościowy),
     • indywidualna opieka i doradztwo konsultanta, pomoc w kontaktach z zakładem energetycznym,
     • DSR (negawaty) – płatność za redukcję zapotrzebowania w godzinach szczytowych,
     • monitoring rynku energetycznego (codzienne i okresowe raporty),
     • monitoring rozliczeń z dostawcami energii.
    • przygotowanie i przeprowadzenia przetargu według przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (SIWZ, …),
    • organizację grup zakupowych dla odbiorców rozproszonych,
    • pełny outsourcing energetyczny (łącznie z walidacją faktur, obsługą przyłączenia i odłączenia PPE, księgowością energetyczną, odzyskiwaniem należności, itd.).
   • 03

    Specjalne propozycje branżowe:

     • oferujemy specjalne warunki dla właścicieli obiektów pod najem (outsourcing energetyczny, wynajem infrastruktury energetycznej – OSDn) – możliwość zarobku na energii do refakturowanych obiektów,
     • elastyczne formy współpracy dla deweloperów i firm budowlanych – umowa na czas nieokreślony lub na czas określony ze swobodą przyłączenia i odłączenia punktów poboru,
     • oferta dla właścicieli oświetlenia banerów i LED (grupa taryfowa R) – korzystne warunki cenowe (niskie opłaty handlowe).
    • 04

     Ślad węglowy:

     • Pragnąc pomóc Państwu w rozwoju firmy, poprzez stosownie standardów CSR oraz widząc potencjał w rozwijaniu usług i produktów zeroemisyjnych, które pomogą zredukować ślad węglowy (CO2) oferujemy Państwu:

      • pomiar śladu węglowego dotyczącego energii elektrycznej w zakresie 1 i 2 oraz udzielenie rekomendacji wraz z uzasadnieniem odnośnie sposobów jego redukcji,
      • wsparcie w  wyborze strategii zamówień dla gwarancji pochodzenia energii (GoO) i/lub innych produktów ograniczających ślad węglowy np. umów PPA, carbon offsets, akredytacje instalacji EcoEnergy itp.,
      • określenie uwarunkowań w przygotowaniu koncepcji wykorzystania ww. produktów w zakresie możliwych do realizacji działań marketingowych, związanych z redukcją negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko,
      • analizę pod kątem czynników wpływających na cenę gwarancji pochodzenia energii (rodzajów źródeł i technologii wytwarzania energii w tych źródłach, lokalizacji źródeł, sposobów zakupu i certyfikacji tych źródeł) oraz  wybór optymalnego momentu akceptacji warunków cenowych,
      • przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na dostawę usług z  zakresu pozyskania specjalnych warunków zakupu zielonej energii współpracując z szerokim gronem dostawców.