fbpx

  Napisz do nas!

  Podaj swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.

  15 listopada 2022

  Oświadczenia do dostawcy energii o prawie do zamrożonej ceny prądu

  Oświadczenia do dostawcy energii, o prawie do zamrożonych cen prądu

   

  Oświadczenia dla podmiotów uprawnionych (w tym firm) do stałej ceny prądu

  przypominamy że, aby skorzystać od 1 grudnia ze stałej ceny za energię elektryczną do 785 zł netto/MWh (+ stawka podatku akcyzowego), należy w terminie do 30 listopada 2022 roku złożyć stosowne oświadczenie do Państwa sprzedawcy energii elektrycznej.

   

  Oświadczenie mogą składać:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • podmioty użyteczności publicznej, jak m.in. placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły lub inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aquaparki

   

  Podstawa prawna: Ustawa z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

   

  Odbiorca uprawniony może złożyć Oświadczenie w następującej formie:

   

  Papierowej: 

  – osobiście w punktach obsługi klienta dostawcy energii,

  – drogą pocztową na adres korespondencyjny dostawcy energii,

   

  Niektórzy sprzedawcy umożliwiają przesłanie wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Szczegółowe informacje dostępne na stronach internetowych sprzedawców energii.

   

  UWAGA! Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany. 

   

  Zalecamy skorzystanie z wzoru oświadczenia, zgodnego z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw energii. 

   

  Jednocześnie przypominamy że Energomix S.A. od 12 lat pomaga przedsiębiorcom obniżyć koszty za energię. Możemy przedstawić korzystną ofertę na zakup energii elektrycznej lub gazu ziemnego na przyszłe lata w dogodnej formule (FIX, SPOT lub zakup transzowy). Jesteśmy też w stanie dobrać odpowiednią instalację 

  fotowoltaiczną, która przy obecnych cenach za energię może zwrócić się już w 3-4 lata. 

   

  Oświadczenie o prawie do zwiększonych limitów energii po stałej cenie dla  rodzin wielodzietnych, rolników oraz gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi

  w związku z zamrożeniem cen prądu dla gospodarstw domowych przypominamy, że aby skorzystać ze zwiększonych limitów, należy złożyć stosowne oświadczenie do Państwa sprzedawcy energii.

   

  Oświadczenia muszą złożyć osoby uprawnione do taniego prądu w limicie 2600 kWh i 3000 kWh. Są to:

   

  • osoby niepełnosprawne (limit 2600 kWh),
  • rolnicy (limit 3000 kWh),
  • rodziny wielodzietne (limit 3000 kWh).

   

  Ostateczny termin dla wypełnienia tego obowiązku, to koniec czerwca 2023 r. Niezłożenie oświadczenia do końca czerwca 2023 r. wyklucza możliwość skorzystania z zamrożenia cen prądu.

   

  Wzory oświadczeń oraz informacje od dostawców energii:

  Energa: https://www.energa.pl/dom/moje-zuzycie-pradu.html

  Eon: https://eon.pl/tarcza-solidarnosciowa

  Tauron: https://www.tauron.pl/zamrozenie-pradu

  PGE: https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/zamrozenie-cen-energii

  Enea: https://www.enea.pl/zamrozenie-cen